Integritets policy


skaka hand Besökarens sekretess på den här webbplatsen är mycket viktigt för oss. När du skickar in dina uppgifter på den här webbplatsen, ringer eller mejlar oss ger du också ditt samtycke till att vi ska kunna fullfölja vår kommunikation mellan oss. Hantera beställningar, försäljningar, kundserviceärenden och kommunikation och åtaganden med dig som kund. Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet. Samt att kunna behandla dina uppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.


Vi sparar inte några fler uppgifter från hemsidan än som tydligt framgår av hemsidans synliga formulärsfält. Sidan har ingen spårningsbar script inkluderad, och det finns även skydd mot tredjepartsprogram som öppnar PopUp fönster. Sidans driftansvarig är certifierad i EU:s GDPR regelverk. Personuppgifter används uttryckligen för att kunna genomföra kommunikation mellan den person som översänt uppgifter via epost och eller telefon till vår Profess Städ personal. Dina uppgifter sparas i Sverige.


Hur tas uppgifterna bort?


Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan. Därefter raderas uppgifterna, så att de inte längre kan kopplas till dig. Generellt lagrar vi uppgifter endast för att uppfylla ändamål som lagar och regler kräver av oss. Vill du att vi avbryter lagringen av dina personuppgifter tidigare så kan du begära detta. Det är din självklara rättighet. Om vi, oavsett anledning, inte kan uppfylla din begäran så kommer vi att lämna en motivering och förklara varför det inte gick.

Med den här korta innehållsrika men viktiga policyn ger du ditt ovillkorliga samtycke till behandling av de lagrade personuppgifterna och är över 18 år samt ansvarar juridiskt för att du är den person som du uppger.

certifiering gdpr
pil upp