flicka hund och en katt

Om oss

Diskretion och säkerhet

Diskretion och säkerhet innebär att städpersonal ska vara försiktig med att hålla känsliga eller privata uppgifter hemliga och att ta steg för att skydda kundens egendom under städ processen. Detta inkluderar att ha riktlinjer för hantering av nycklar, tillgång till byggnader och rum, samt förvaring av städutrustning och -produkter. Säkerheten i städ processen inkluderar också att städpersonalen är utbildade i rätt tekniker och metoder för städning, så att ingen skada orsakas på kundens egendom eller miljö.


Miljö och ansvar

Miljö och ansvar är viktiga aspekter som handlar om hållbarhet och hänsyn till vår planet. Miljö innebär att minimera negativ påverkan på miljön genom att använda miljövänliga städ produkter och tekniker, samt att säkerställa att avfall hanteras på ett hållbart sätt. Vi ansvarar för vårt arbete, inklusive att säkerställa att städpersonalen är utbildade och kompetenta, att städ produkter och tekniker är säkra och effektiva, samt att följa alla relevanta regler och förordningar.


Kvalitet och garanti

Inom städning är kvalitet och garanti viktiga saker som handlar om att säkerställa en hög standard på städningen och att ge kunden en trygg och tillfredsställande upplevelse av städningen. Vi har upparbetat rutiner och processer för att säkerställa att städningen utförs med en hög standard, samt att städpersonalen är utbildade och kompetenta. Garanti innebär att vi står bakom vårt arbete med städning och att kunden har rätten att få städningen omgjord om den inte uppfyller förväntningarna. Detta skapar en trygghet för kunden och visar att vi tar ansvar på allvar.


Vår historia

Vi skapade Profess städ pga den stadiga kundtillströmningen till Profess Bygg AB som har huvudverksamheten att bygga, renoverar fastigheter. Efter några år bestämde vi oss för att satsa på städning separat från byggverksamheten, då städning, främst byggstädning och städning för företag tog fart och blev en stor del av verksamheten. För att göra det enklare, smidigare och bättre för kunder blev skapandet av Profess Städ ett enskilt bolag, som du ser idag. Nu kan vi erbjuda städning i Göteborg för alla som önskar. Även privatpersoner.en växt i en glaskaraff
pil upp